مطالب اخیر

چطور سریعتر یاد بگیریم؟

چطور سریعتر یاد بگیریم؟

چطور سریعتر یاد بگیریم؟ چه بخواهید دوباره به مدرسه و دانشگاه برگردید یا دوست داشته باشید یک مهارت...
تکنیک های نمایش درمانی

تکنیک های نمایش درمانی

تکنیک های نمایش درمانی   نمایش درمانی، روشی است که به شخص کمک می کند تا ابعاد روانشناسی...
محدودیت ها در نمایش درمانی

محدودیت ها در نمایش درمانی

محدودیت ها در نمایش درمانی   ”در نمایش درمانی شخص شرکت کننده خودش را جای افراد دیگر می...
اجزا جلسه نمایش درمانی

اجزا جلسه نمایش درمانی

اجزا جلسه نمایش درمانی   اجزاء معین جلسات نمایش درمانی احتمال کاهش پرخاشگری افراد را بالا می برد....
ابزار نمایش درمانی

ابزار نمایش درمانی

ابزار نمایش درمانی   ابزارها و فنونی که در نمایش درمانی به کار برده می شوند، دامنه بسیار...
نقش در نمایش درمانی

نقش در نمایش درمانی

نقش در نمایش درمانی نمایش درمانی روشی است که رویکرد رفتار درمانی و شناختی را با مشارکت و...
انواع نقش در نمایش درمانی

انواع نقش در نمایش درمانی

انواع نقش در نمایش درمانی برای مراجعین که از رویکرد نمایش درمانی استفاده میشود چند اصطلاح  برای نقش...
تکنیک های رایج در نمایش درمانی

تکنیک های رایج در نمایش درمانی

تکنیک های رایج در نمایش درمانی   نمایش درمانی تکنیک های مختلفی دارد که میتوان از آنها در...
شخصیت شناسیMBTI

شخصیت شناسیMBTI

شخصیت شناسی MBTI   اگر تست MBTI را اجرا کرده اید و کد شخصیتی خود را به دست...
تکنیکEMDRچیست؟

تکنیکEMDRچیست؟

تکنیکEMDRچیست؟ تکنیک درمانی حساسیت زدایی منظم از طریق حرکات سریع چشم(emdr): وقتی دکتر شاپیرو در یکی از روزهای...